Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van kerstbomen door de Stichting Kerstbomenverhuur Utrecht, nader aan te duiden met ‘de stichting’.

Artikel 2.

De koper kan alleen via de website een kerstboom bestellen.

Artikel 3.

Als de betaling voor de bestelling niet tijdig in het bezit is van de stichting, vervalt de bestelling. De betalingstermijn staat op de website www.huureenkerstboom.nu.

Artikel 4.

Eenmaal betaalde en bevestigde bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.

Artikel 5.

Bomen moeten op de aangegeven dag, tijd en plaats door de koper zelf worden opgehaald. Er is geen recht op restitutie als de boom niet op de aangegeven tijd is opgehaald. Ook de borg wordt niet gerestitueerd.

Artikel 6.

Bomen moeten op de aangegeven dag, tijd en plaats worden ingeleverd. Indien dit niet gebeurt, valt de borg aan de stichting toe.

Artikel 7.

De stichting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de maat of kwaliteit van de boom.

Artikel 8.

De koper verplicht zich tot het goed verzorgen van de boom. De stichting verstrekt instructies hiervoor bij de uitgifte van de boom.

Artikel 9.

Persoonsgegevens worden door de stichting nimmer aan derden verstrekt, tenzij de stichting daartoe in overeenstemming met de Wbp wordt verplicht of indien noodzakelijk voor het verlenen van de diensten en de afhandeling van de bestelling in de webshop, zoals betaling.